DJI_0300.jpg

4 tomter med underbart läge och utsikt

På Brännös sydvästra sida, med ett fint läge nära havet och med underbar utsikt finns nu möjlighet att förvärva fyra byggrätter. Ny detaljplan för bostäder vid Åreskiftet är nu antagen.

Nu är detaljplan för byggande av enbostadshus vid Åreskiftet antagen och godkänd. I planen ingår totalt sju st byggrätter. På fastigheterna Brännö 3:63, skifte 1 och Brännö 5:73, skifte 2 inom detaljplanen ligger fyra st byggrätter som nu är till salu. Se bifogad detaljplan och plankarta.

Planen medger att man får bygga huvudbyggnad med BYA om 120 kvm plus komplementbyggnad med BYA om 30 kvm. Minsta tomtstorlek är 700 kvm. Läs bifogat plankarta för detaljerade bestämmelser.

Beakta att köpare/entreprenör måste bygga väg enligt detaljplan till fastigheterna och att anslutningsavgifter enligt gällande taxa tillkommer.

En Lantmäteriförrättning är påbörjat för att stycka fyra st tomter, samt för väg fram till de nybildade fastigheterna. Fastigheterna vill då få nya fastighetsbeteckningar. Enligt Lantmäteriet tar det 1-2 månader att få en handläggare, sedan tar det ytterligare 2-3 månader innan Lantmäteriförrättningen är klar. Ett köp behöver villkoras med att Lantmäteriförrättningen går igenom. En köpare blir sakägare i Lantmäteriförrättningen och kostnaden för Lantmäteriförrättningen delas lika mellan köpare och säljare.

Bifogad denna annons under fliken"Dokument" ligger planbestämmelser, plankarta och en karta markerad med gult vilka fyra byggrätter/tomter som säljs.

 

Visningar

För visning ring Skärgårdsmäklaren Fridtjof Thoen
0769 48 55 51

Kontaktinformation

Fakta

Pris: 9 000 000 kr Utgångspris
Månadsavgift: 0 kr
Adress: Södra Åreskiftet
Ägandeform: Friköpt - Kommersiell fastighet
Kommun: Göteborg
Område: Södra Skärgården - Brännö
Postnummer: 430 85
Taxeringsår: 2019
Taxeringskod: 499

Dokument

Alla bilder

DJI_0300.jpg DJI_0298.jpg DJI_0301.jpg DJI_0305.jpg DJI_0299.jpg DJI_0302.jpg Skogsgapet_82_1323_12830141 (1)

Planlösningar

Karta