Markområde med utvecklingsmöjlighet

Vid Galterövägen på Brännö ligger denna fastighet om 25 492 kvadratmeter. Fastigheten ligger delvis inom översiktsplan för Brännö (antagen 2006) med potential att utvecklas till bostäder.

Fastigheten är uppdelad i två skiften. Skifte 1 om ungefär 24 500 kvm längs med Galterövägen och skifte 2 om ungefär  1000 kvm. Det är skifte 1 som kan utvecklas till bostadbebyggelse. Fastigheten ligger med ett vackert läge nära till natur och rekreationsområden samt nära till hav och bad. Endast en kort promenad till naturområdet Galterö.

Som bilaga till denna annons hittar du fördjupad översiktsplan för Brännö, markanvändningskartor, tomtkarta samt ett förslag från arkitekt SAR/MSA  Riina Espenberg Flodin för placering av bostäder. 3 olika förslag med radhus, kedjehus och lägenheter med en total BTA från 2200 kvm till 5580 kvm.

I den fördjupade översiktsplanen för Brännö är denna fastigheten ett av två områden som föreslås bebyggas

Fastigheten har andel i Brännö Bys Samfällighetsförening och har därmed andelar i en rad samfälligheter på Brännö samt Känsö.

Visningar

För visning ring Skärgårdsmäklaren Fridtjof Thoen
0769 48 55 51

Kontaktinformation

Fakta

Pris: 10 000 000 kr Utgångspris
Månadsavgift: 0 kr
Adress: Galterövägen
Ägandeform: Friköpt - Kommersiell fastighet
Kommun: Göteborg
Område: Södra Skärgården, Brännö
Postnummer: 430 85
Taxeringsår: 2013
Taxeringskod: 499

Dokument

Alla bilder

LAXA6479 SDWN3145 UDQM0187 RVHO1357 WVVY5732 CEUH4792 DFEO7142 XYAS1323 GNMT9425 JUMS7932 WLVW6957 XKER4192 XOSQ7705 IZNB3077

Planlösningar

Karta